Sivil beredskap

Sivil beredskap

I krisesituasjoner vil HeatWork’s maskiner umiddelbart kunne tilby oppvarming av telt eller bygninger og forsyning av varmt vann. I tillegg til oppvarming vil det integrerte strømaggregatet også kunne forsyne mindre effektkrevende utstyr som kommunikasjonsutstyr eller lignende. Maskinene trenger kun diesel for å operere og har både intern drivstofftank, bunkringspumpe og enkel tilkobling til ekstern drivstofftank.
  • Oppvarming av telt og bygninger
  • Desinfesering
  • Varmt forbruksvann
  • Strømforsyning