Kraft- og teleselskap

 

HeatWork løser mange av utfordringene som kraft- og teleselskaper kan oppleve i vintersesongen

Maskinene kan utføre teletining ved graving av kabelgrøfter eller ved behov for utbedringer av kabelbrudd vinterstid. Dette gjøres effektivt, og uten at temperaturen i bakken blir så høy at man kan komme til å skade kommunikasjonskabler under selve tineprosessen. Når tiningen er utført, kan samme maskinen brukes til oppvarming av arbeidstelt slik at kabelarbeider, skjøtinger, termineringer o.l. kan utføres under kontrollerte temperaturforhold og dermed sikre at man oppnår riktig kvalitet på arbeidet og bedre arbeidsforhold for de som utfører jobben. Frostsikring av vanninntak til småkraftverk er også et annet aktuelt område hvor HeatWork leverer unike løsninger.
  • Frostsikring av vanninntak
  • Frostsikring av byggegrunn
  • Teletining av kabelgrøfter
  • Tining ved kabelbrudd
  • Punkttining maste-fundamenter/kummer
  • Oppvarming av bygning/garasje
  • Oppvarming verksted/arbeidstelt
  • Herding av betong
  • Strømforsyning