ISO Leverandør

 

ISO Leverandør: Overflatebehandling, oppvarming av arbeidstelt m.m.

HeatWork har sammen med verdensledende oljeselskaper utviklet og tilpasset våre produkter til de strenge sikkerhetskravene som stilles. Eksempel gassanlegg og raffinerier. Ulikt eksisterende løsninger på markedet, er vår teknologi basert på væskebåren framføring av energi til det formålet hvor man behøver oppvarming. HeatWork’s løsninger har ingen overflatetemperaturer som krever unntak fra sikkerhetsforskrifter og bemannet døgnovervåkning av utstyret. Med en drivstoffutnyttelse på hele 94% i et lukket væskebårent varmesystem gir HeatWork dessuten vesentlig reduserte driftskostnader.Varmeslangene føres fra maskinen og til området de skal benyttes. Konstruksjonen kan da varmes opp ved hjelp av kontaktvarme hvor slangene er i direkte kontakt med konstruksjonen, eller ved at varmeslangene kobles til HW Aerotemper og for eksempel varmer opp luften inne i et stillasetelt. Ved å plassere HW Aerotempere inne i stillaseteltet sparer man tid på oppvarmingen og energi ved at det er luften inne i stillaseteltet som varmes opp. Ikke den kalde og fuktige uteluften.

  • Overflatebehandling
  • Oppvarming av arbeidstelt