Veientreprenør

Rask, enkel og sikker åpning av frosne stikkrenner og vannveier

HeatWork’s løsninger fyller udekkede behov innen vinterdrift og er samtidig et supplement til eksisterende metoder. Med sitt kompakte design og enkle betjening reduseres behovet for bemanning og maskinressurser dramatisk. Samtidig forbedres sikkerheten for arbeidere og trafikanter vesentlig og man unngår samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til infrastruktur som ikke kan tjene sin normale funksjon.

  • Åpning av stikkrenner
  • Tining av is i grøfter
  • Tinig av tele/is/snø
  • Punkttining av fundamenter/kummer/skilt