Skadesanering

 

Skadesanering: CliWi representerer et nytt kapittel innen varmeveksling

En helt ny teknologi gir deg stor effekt og en ubeskrivelig fleksibilitet innen skadesanering. Serien CliWi består av CliWi exchanger og CilWi air systems, som både er modulbasert og stand alone.
Ingen lignende vekslerteknologi finnes på markedet i dag, og HeatWork er de første som klarer å kombinere varme og luft med et temperaturløft på opptil 90 °C.

Veggedyr
HeatWork og CliWi bedbugs systems er allerede tatt i bruk av flere ledende skadedyrfirmaer i Norden i forbindelse med veggedyrsanering. Resultatene er svært tilfredsstillende og systemet betegnes som en innovativ nyvinning til et sterkt økende problem, som mangler effektive og gode løsninger. HeatWorks sterke fokus på ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet gjør systemet svært attraktivt for markedet.

Se mer beskrivelse for utryddelse av veggedyr/bedbugs HER

Byggtørking og oppvarming for midlertidig løsninger:
• Brannskade
• Vannskade
• Fuktskade
• Miljøskade

Ta kontakt med Tommy Larsen tlf 909 25 048 eller send e-post; tommy@heatwork.com for mer informasjon innen skadesanering og skadedyrsanering