Anleggsgartner

 

Nå kan man praktisere anleggsgartneryrket effektivt hele året

Uavhengig om man har behov for oppvarming av grunn, tilslagsmaterialer, arbeidstelt eller garasjer kan man enkelt løse dette ved hjelp av HeatWorks mobile varmeløsning.

De vanligste utfordringene som påvirker sluttresultatet ved vinterarbeid er:

 • Hulrom og setninger i telefarlige underlag
 • Grunn, forskaling eller konstruksjonsdeler som er i kontakt med fersk betong og har en temperatur som fører til at betongen fryser
 • Betongtemperaturen synker under 0°C før man har oppnådd tilstrekkelig fasthet
 • Snø og is fra grunn, forskaling og konstruksjonsdeler smelter og bidrar til økt vanninnhold i betong

Alle disse problemstillingene kan enkelt unngås ved bruk av HeatWork Concrete Systems, og entreprenørene unngår dermed kostbare reklamasjoner i etterkant.

Ved å legge inn HeatWork Concrete Systems i grunnen i forbindelse med for eksempel understøp av fortau, legging av bro- eller belegningsstein, bygging av trapper eller lignende kan man gjenbruke de innstøpte HW PERT rørene til snø- og issmelting vinterstid. Dette er et annet eksempel på at man kan få ennå høyere utnyttelse av HeatWorks maskiner og flere arbeidsoppdrag i en årstid hvor man normalt har lavere aktivitetsnivå.

 • Slanger utenpå forskaling
 • Rør i betong
 • Slanger på gulv eller dekke etter støpning
 • Teletining før utgraving og komprimering av byggegrunn
 • Snø- og issmelting av grunn, forskaling og armering
 • Forvarming av forskaling og konstruksjonsdeler
 • Kontrollert herding av betong
 • Plasstøpt betong i kaldt klima
 • Oppvarming av helikoptertobber
 • Sprøytebetong – forvarming av konstruksjoner