Byggentreprenør

 

Teletining, byggvarme, herding av betong, uttørking mm

HeatWorks maskiner brukes til tining av grunn, snø og issmelting, samt forvarming av armering og forskaling før støp. Store entreprenører har svært positiv erfaring med bruk av HeatWorks løsninger ved betongarbeid. Tilbakemeldingene er at metoden har gitt store tids- og kostnadsbesparelser i prosjektene samt bedre kvalitet på sluttresultatet. Det har også blitt langt enklere å dokumentere at betongarbeidet er gjennomført i henhold til de kravene som stilles i nasjonale standarder i forhold til vinterstøp.

De vanligste utfordringene som påvirker sluttresultatet ved vinterstøp er:

 • Hulrom og setninger i telefarlige underlag
 • Grunn, forskaling eller konstruksjonsdeler som er i kontakt med fersk betong har en temperatur som fører til at betongen fryser
 • Betongtemperaturen synker under 0°C før man har oppnådd fasthet på minst 5MPa
 • Snø og is fra grunn, forskaling og konstruksjonsdeler smelter og bidrar til økt vanninnhold i betongen

Alle disse problemstillingene kan enkelt unngås ved bruk av Heatworks Concrete System, og entreprenørene unngår dermed kostbare reklamasjoner i etterkant.

Hastigheten i herdeprosessen er også i stor grad bestemt av betongtemperaturen. Økes betongtemperaturen forløper prosessen fortere, og omvendt forløper prosessen langsommere dersom betongtemperaturen senkes.

Faktisk er det ikke bare ved vinterstøp at man oppnår fordeler med bruk av Heatwork Concrete System. Ved 35°C skjer herdingen dobbelt så fort som ved 20°C. Ved 10°C er hastigheten det halve av hastigheten ved 20°C. Dette betyr at det tar dobbelt så lang tid før en betong har oppnådd en spesifisert rivingsfasthet dersom temperaturen har vært 10°C i stedet for 20°C.

For mye varme er heller ikke gunstig for kvaliteten på betongarbeidet. I de tilfellene hvor det utvikles for mye varme under herding av grove betongkonstruksjoner, kan Heatwork Concrete System bidra til jevn fordeling av varmen som utvikles ved å transportere overskuddsvarme fra kjernen av konstruksjonen og ut mot randsonen. I tilfeller med høy temperaturutvikling kan Heatwork Concrete System også brukes til kjøling.

Temperaturforløpet under herdeprosessen vil dessuten være enkelt å dokumentere ovenfor byggherre. Heatwork Concrete System måler tur- og returtemperaturer på den sirkulerende væsken.

 • Slanger utenpå forskaling
 • Rør i betong
 • Slanger på gulv eller dekke etter støpning
 • Teletining før utgraving og komprimering av byggegrunn
 • Snø- og issmelting av grunn, forskaling og armering
 • Forvarming av forskaling og konstruksjonsdeler
 • Kontrollert herding av betong
 • Plasstøpt betong i kaldt klima
 • Oppvarming av helikoptertobber
 • Sprøytebetong – forvarming av konstruksjoner