Oljeselskap

 

HeatWork’s væskebåren varmeteknologi fyller et udekket behov innen petroleumsindustrien

Nå kan man på en sikker måte hente ut høy effekt til oppvarmingsformål. Vår teknologi er utviklet i nært samarbeid med verdensledende oljeselskaper og tilpasset de nødvendige sikkerhetskrav som stilles for å operere i eksplosjonsfarlige miljøer. Ved hjelp av oppvarming kan en rekke arbeidsoppgaver som normalt er knyttet til sommerhalvåret i stedet utføres gjennom hele året. Dette gir mindre belastning på innkvarteringsfasiliteter i høysesongen, samtidig som at man får en kontinuitet hvor man beholder nøkkelpersonell gjennom hele prosjektet.Bruk av varmeløsninger blir stadig mer aktuelt ettersom utvinning av olje- og gass i større grad enn tidligere skjer i arktiske strøk. Vår teknologi er et resultat av mange år med testing og utvikling for bruk under svært krevende forhold, og dagens forskning, utvikling og produksjon av maskiner foregår nord for polarsirkelen.

  • Teletining
  • Tining og frostsikring av komponenter i prosessanlegg
  • Betongarbeid i arktiske strøk
  • Herding/frostsikring ved vinterstøp
  • Overflatebehandling
  • Varmt forbruksvann
  • Oppvarming av rom
  • Oppvarming av tankanlegg