Samhällsteknik


HeatWorks flexibla uppvärmningssystem hjälper fler och fler kommuner att hantera tekniska utmaningar i Norge och utomlands. Detta beror på att kommuner blir mer intresserade av kostnadseffektiva och miljövänliga system som kan göra det möjligt för dem att genomföra mer vinterarbete med hjälp av sina egna resurser. HeatWork-maskiner kan även användas i kommunal katastrofplanering, då de kan användas för att värma upp byggnader eller tillhandahålla varmvatten i större eller mindre krissituationer.
  • Rensa vattenkanaler