Plantskolor/trädgårdsodlingar


Sluta oroa dig för att hårda vintrar med kyla och djup frost ska förstöra dina nya växter eller växtbestånd. Med HeatWork kan du ge dina växter exakt den värme de behöver, när de behöver den som bäst. Vi är marknadsledande på värmeteknik vid 0-100°C, och vi gör det enkelt för dig attt uppfylla alla dina behov vad gäller uppvärmning, upptining eller frostskydd.
 • Extern värme för odlade växter
 • Torkning av torv
 • Uppvärmning av växthus/tält/terasser
 • Uppvärmning av byggnader/garage/verkstäder
 • Tina upp frusen mark/is/snö
 • Tina upp innergårdar/entréer/trappor
 • Tina upp vattenkanaler/diken/vattendrag
 • Frostskydd av material/konstruktionsgrund
 • Frostskydd för vatten/brunnar
 • Strömförsörjning
 • Varmt vatten för duschar/badkar
 • Maskiner för uthyrning/evenemang