Maskinentreprenör


FrostHeater: Mobil värmekraftverk som levererar 100°C.
Effektiv för tjältining, frostsäkring, uppvärmning, betongarbete, skadesanering m.m

Våra innovativa system för att tina upp frusen mark är supereffektiva, och framtagna för att säkerställa att de är användar- och milljövänliga. Därigenom försvinner behovet av kontinuerlig övervakning av upptiningsarbetet. Alla HeatWorks maskiner för upptining av mark har en temperaturskala på 0-100°C, och feedback från våra kunder säger oss att de uppnådde en upptiningstakt dubbelt så hög jämfört med äldre maskiner, där upptiningsslangarna bara uppnådde 70-80°C.Undvik arbetslöshet och få arbetet gjort på avtalad tid – välj HeatWork!

  • Tina upp frusen mark/is/snö
  • Tina upp före komprimering
  • Punkt-tina fundament/manhål/skyltar
  • Frostskydd för fyllmaterial
  • Frostskydd för byggmark
  • Värma upp byggnader/garage
  • Värma upp verkstäder/arbetstält
  • Härda betong
  • Strömförsörjning
  • Maskinhyra