Kuntatekniikka ja puistotoimistot


HeatWorkin joustavat lämpöratkaisut auttavat yhä useampaa kuntaa ratkaisemaan kuntatekniset haasteensa, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Syynä tähän ovat kustannustehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden kasvanut merkitys, sekä mahdollisuus suorittaa enenemässä määrin talvitöitä omin resurssein. Heatworking laiteet voivat olla myös osana kunnan valmiussuunnitelmaa rakennusten lämmittamiseksi ja lämpimän veden tuottamiseksi pienten ja suurten kriisien yhteydessä.
  • Vesi- ja viemärilaitokset
  • Jään, lumen ja roudan sulatus
  • Jään sulatus ojista
  • Sulatus vesivuotojen yhteydessä
  • Kylttien, viemäröintien ja perustusten sulatus
  • Rakennusten ja autotallien lämmitys
  • Työpajojen ja työtetlttojen lämmitys
  • Sähköntuotto