Presseomtale

Fremover

Hålogalandsbrua: Visinor med HeatWork herder betong på toppen av brutårnet i Narvik

Last ned PDF av Fremover

www.byggfakta.no
www.anleggsmaskinen.no
www.bygg.no
Se det spektakulære løftet fra Hålogalandsbrua


Anleggsmagasinet

– Kan være millioner å spare på vinterbygging

Kan være millioner å spare på vinterbygging! Spennende prosjekt sammen med Statnett Nord, forskningsrådet og Norut Narvik (ColdTech)


 

Maskinentreprenören

– Hett med hett arbete.


 

Anlegg & Transport

– Løser vinter- og betongutfordringene.

Untitled