Referanseprosjekter


BK Anlegg testet HeatWork opp mot konkurrent

BK Anlegg fra Jevnaker i Oppland jobber daglig med graving av kabelgrøfter,
og ved innkjøp av teletiner til vinterarbeid tok de en nøye vurdering.

Styreleder Johnny Bratlie i BK Anlegg valgte HeatWork fordi:

 • HeatWork tinte 40 cm på få timer
 • 100°C
 • Lavere vekt, kan fraktes med personbil
 • Enkel i drift
 • GSM varsling
 • GPS overvåkning og autostart

Klikk her for å lese hele testen


Visinor er igang med støping av mastefundamenter for Statnett

«Entreprenøren holder opppdraget gående under tøffe forhold med minusgrader både over og under bakkenivå. Gevinsten er økt sesong, mindre permitteringer og økt effektivitet!

Betongrosjekter vi hjelper deg med å løse uansett temperatur er:

 • Gulv-/fundamentstøp
 • Rehabilitering av f.eks kai/bro o.l.
 • Forvarming/tining av grunn
 • Tining av tele og snø
 • Oppvarming av fjell før gysing
 • Rett temperatur for herding
 • m.m.

 


Harstadbygg: «Vi bruker HeatWork hele året»

«Ved Kvandalen trafostasjon i Nord-Norge har vi brukt HeatWork til byggoppvarming frem til sommerferien. I tillegg har vi brukt utstyret til teletining, forvarming av fjell for fjellbolter, frostsikring osv. Denne investeringen innebærer lønnsomhet og kvalitetssikring av leveranser til våre kunder. Det er vi veldig fornøyd med» sier Alf Kolsing, prosjektleder i Harstadbygg AS.

 


60.000 kvm logistikklager i Sverige

Tining før avretting og gulvstøp

 • +10 oC ute, 10 cm tykt islag og 50 cm tele i grunn i bygget
 • Billig og effektiv løsning
 • Sikre telefritt før støp så ikke gulvbetongen henger i luften når telen går ut av bakken
 • Ekstremt mye raskere og billigere enn å varme opp luften i bygget for teletining

 


Clarion Hotel The Edge i Tromsø

Gatevarme – snøsmelteanlegg

 • Koble HW maskin til eksisterende gatevarmeanlegg
 • Sikre telefritt
 • Når det snør tiner den umiddelbart når den treffer bakken
 • Tørke belegningsstein slik at man kan fuge ferdig med en gang

Suverent til vann- og avløpsjobber

 • Kunne regne på og utføre VA jobber vinterstid
 • Holde folk og maskiner i arbeid hele året
 • Viste du at VA jobber er mest gunstig vinterstid da telen holder grøftekanter stabile
 • Graving i gater vinterstid er suverent da det er mindre trafikk og turister som blir forstyrret

Tining før avretting og gulvstøp, Ikea Haparanda

 • Billig og effektiv løsning
 • Sikre telefritt før støp så ikke gulvbetongen henger i luften når telen går ut av bakken
 • Ekstremt mye raskere og billigere enn å varme opp luften i bygget for teletining


Ta kontakt for flere referanser og hvordan du kan løse dine prosjekter.