Referanseprosjekter

Væskebåren varme sikrer betongarbeidet på Stockholmsprosjekt

  • Gävle Grävteknik AB bruker væskebåren varme for å sikre betongarbeidet på et stort byggeprosjekt i Stockholm

  Miljøvennlig, effektiv og sparte kostnader ble resultatet.

  I første omgang ble ett areal på 500 kvm klargjort. Før betongarbeidet startet ble hele området tint for snø og is. HeatWork-rør ble lagt i sløyfer for å forvarme armering og forskaling før støp. Rent praktisk fylles rørene med væske, gjennom det væskebårne systemet fra HeatWork. Dette muliggjør tilførsel av varme under herding av betongen. En egen varmekrets ble også lagt langs ytterkant, for å forvarme dekke ved påstøp av vegg.
  Se film her


Vinterarbeid betong – broprosjekt

   • Bro 600 m2
   • Broens tykkelse på betongen 35 cm
   • Pex-rør; 2200 m (20 mm tykkelse)
   • Pex-rør 200m/krets, 40 cm mellom rørene
   • Utetemperatur mellom +7 til ÷20 grader i perioden

ESTIMERTE KOSTNADER PROSJEKT:
3 mnd beregnet byggetid og bruk av 5 stk ‹‹kokkoverk››. Estimert forbruk: 29.000 EUR i diesel 240.500 NOK

FAKTISKE KOSTNADER PROSJEKT:
Faktisk forbruk med bruk av HeatWork: 29 dager byggetid og 3950 EUR i diesel 32.760 NOK


Lovisenberg Oslo: Consto Eide AS fant trygg og svært tidsbesparende løsning med HeatWork

 

   • Konstruksjonsmessige påstøper på etasjeskillene
   • For å sikre herdeprosessen ble HeatWork-pert rør festet til armeringen og fylt med HeatWork HTF-væske
   • Deretter startet forvarming av armering og eksisterende hulldekkelementer
   • Etter et lite døgn ble selve støpingen utført, og man sirkulerte 30 graders væske fra Heatwork-maskinen i betongen

Hålogalandsbrua Narvik: HeatWork herder betong på toppen av brutårnet

 

   • Heatwork ble heist opp nærmere 200 meter for å herde betong på toppen av brutårnene
   • Jevn temperatur i støpen med varme
   • Logging av temperatur under herding
   • Innstøpte sensorer i betongen, gir full kontroll på hele prosessen
   • Løsningen er tidsbesparende, og prosjektet kan holde nødvendig progresjon

Herding av betong – sokkel/ringmur

 

   • Pert rør festes på armeringen med CC 30 cm
   • Kobles til HeatWork maskinen, som leverer 30°C varm væske i rørene
   • Betongen får ideell herde temperatur og kvalitet
   • Løsningen er tidsbesparende, og prosjektet kan holde nødvendig fremdrift uansett utetemperatur

Herding av betong – sokkel/ringmur

 

   • HeatWork slanger legges inntil forskalingen
   • HeatWork vintermatte legges over forskalingen
   • Slangene kobles til HeatWork maskinen, som leverer ønsket temperatur i slangene
   • Betongen får ideell herde temperatur og kvalitet
   • Løsningen er tidsbesparende, og prosjektet kan holde nødvendig fremdrift uansett utetemperatur

Midlertidig drift av vannbåren gulvvarme

• Uttørking av betong før legging av gulvbelegg
• Byggoppvarming

 

   • Prosjekt Omsorgsbolig, Nilsen og Haukland AS
   • Tørke ut betongen før legging av gulvbelegg/byggoppvarming
   • CliWi 100 kW i drift på 1000 m2 gulvvarmeanlegg
   • 4 mnd siden gulvet var støpt, men fortsatt er det over 85% fuktighet i betongen

Visinor Rehab AS er igang med støping av mastefundamenter

Entreprenøren holder oppdraget gående under tøffe forhold med minusgrader både over og under bakkenivå. Gevinsten er økt sesong, mindre permitteringer og økt effektivitet!

Betongrosjekter vi hjelper deg med å løse uansett temperatur er:

• Gulv-/fundamentstøp
• Rehabilitering av f.eks kai/bro o.l.
• Forvarming/tining av grunn
• Tining av tele og snø
• Oppvarming av fjell før gysing
• Rett temperatur for herding
• m.m

Ring oss på telefon 76 96 58 90 for nærmere informasjon om prosjektet