Referensprojekt

Använder vätskeburen värme för att säkra betongarbete

  • Gävle Grävteknik AB använder sig av vätskeburen värme för att säkerställa betongarbete på ett stort byggprojekt i Stockholm

  Resultatet – Miljövänligt, effektivt och ekonomisk besparing

  Först förbereddes ett område på 500 kvm. Innan betongarbetet började, var hela plattan tinat för snö och is. HeatWorks vätskerör fästes som en slinga i armeringen för att förvärma armeringsjärnet och formsättning för gjuting.
  I praktiken fylls rören med vätska, genom det vätskeburne systemet från HeatWork. Önskad värme tillförs i plattan under härdningsprocessen. En separat värmekrets monterades också längs plattans ytterkant, de för att säkra arbetet med gjutning av veggarna.
  Titta på film her


Vinterarbete betong – broprosjekt

 

 • Bro 600 m2
 • Broens tjocklek på betongen 35 cm
 • Pex-rør; 2200 m (20 mm tjocklek)
 • Pex-rør 200 m/krets, 40 cm mellan rören
 • Utetemperatur mellan +7 till ÷ 20 grader under perioden

ESTIMATED COSTS PROJECT:
3 månader beräknad byggtid och användning av 5 stycken ”kokkoverk”. Beräknad förbrukning:: 29.000 EUR i diesel 240.500 NOK

AKTUELLA KOSTNADSPROJEKT:
Faktisk förbrukning med användning av HeatWork: 29 dagar byggtid och 3950 EUR i diesel 32.760 NOK


Lovisenberg Oslo: Consto Eide AS hittade en säker och mycket tidsbesparande lösning med HeatWork

 

 • Konstruktion gjutning på etasjeskillene
 • För att säkerställa härdningsprocessen kopplades HeatWork-pert-röret till armering och fylldes med HeatWork HTF-vätske
 • Sedan började förvärmning av armering och befintliga håldäckelementen
 • Efter en liten dag utfördes den faktiska gjutningen och man cirkulerades 30 graders vätska från Heatwork-maskinen i betongen

Hålogalandsbrua Narvik: HeatWork härdar betong på toppen av bron

 

 • Värmeverket kranades upp närmare 200 meter för att härda betong på toppen av bron
 • Stabil temperatur på gjutningen med värme
 • Logning av temperatur under härdning
 • Inngjutna sensorer i betongen, ger full kontroll över hela processen
 • Lösningen är tidsbesparande och projektet kan hålla den nödvändiga utvecklingen

Härdning av betong – betongvägg

 

 • Pertrör är fäst på förstärkningen med CC 30 cm
 • Ansluts till HeatWork-maskinen, som levererar 30°C varm vätska i rören
 • Betongen har perfekt härdningstemperatur och kvalitet
 • Lösningen är tidsbesparande, och projektet kan hålla den nödvändiga utvecklingen oavsett utetemperatur

Härdning av betong – betongvägg

 

 • HeatWork slangar läggs till formen
 • HeatWork vintermatta läggs över
 • Slangarna är anslutna till HeatWork-maskinen, som levererar önskad temperatur i slangarna
 • Betongen har perfekt härdningstemperatur och kvalitet
 • Lösningen är tidsbesparande, och projektet kan hålla den nödvändiga utvecklingen oavsett utetemperatur

Tillfällig drift av vattenburna golvvärme

 

 • Torkning av betong innan du lägger golvbeläggningarna
 • Byggnad uppvärmning
 • Projekt bostadsområde, Nilsen og Haukland AS
 • Torka betongen innan du lägger golvbeläggningen / byggnad uppvärmning
 • CliWi 100 kW i drift på 1000 m2 golvvärmesystem
 • 4 månader sedan var golvet gjutet, men det överstiger fortfarande 85% fukt i betongen

Visinor Rehab AS är i färd med att gjuta mastfunderingar

Entreprenören håller uppdraget i drift under svåra förhållanden med minusgrader över och under marken. Vinsten är ökad årstid, mindre uppsägningar och ökad effektivitet!
Betongprojekt som HeatWork hjälper dig att lösa oavsett temperaturen är::

• Golv / fundamentstøp
• Rehabilitering av t.ex. kai / bro och liknande
• Föruppvärmning / upptining av marken
• Upptining av tele och snö
• Uppvärmning av berg före gjutning
• Rätt temperatur för härdning
• m.m

Kontakta oss för mer information: