Referensprojekt


BN Entreprenør

Utmaningen:
BN Entreprenør hade en HydroHeater ansluten under en vecka då det uppstod problem med fjärrvärmenätet.

Lösningen:
HydroHeater anslöts och försåg ett hyreshus bestående av ca 50 enheter med värme och varmvatten i Trondheim.
Användarna var opåverkade av att fjärrvärmen stängdes av och servicen bibehölls.
HydroHeater är enkel att ställa in och arbetar diskret och ljudlöst.


Göteborg Energi, Sverige

Utmaningen:
Göteborg Energi var tvungna att stänga av delar av sitt fjärrvärmenät för grundläggande underhåll.

Lösningen:
HydroHeater anslöts och levererade varmvatten till ett hotell.
Hotellets gäster påverkades inte av att fjärrvärmen stängdes av.
Hotellet drevs och sköttes som normalt.


Statkraft Varme, Norge

Utmaningen:
Statkraft hade ännu inte kopplat in sitt fjärrvärmesystem, och två flerbostadshus behövde tillfällig uppvärmning.

Lösningen:
HydroHeater anslöts och levererade värme och varmvatten under två månader.
Användarna var opåverkade av att fjärrvärmen stängdes av och servicen bibehölls.
HydroHeater är enkel att ställa på plats och arbetar diskret och ljudlöst.


Agder Energi – Kristiansand, Norge

Utmaningen:
Agder Energi var tvungna att stänga av delar av sitt fjärrvärmenät för grundläggande underhåll.

Lösningen:
HydroHeater anslöts och levererade fjärrvärme för varmvatten till 200 lägenheter, äldreboenden och affärscentrum i en förort till Kristiansand.
Användarna var opåverkade av att fjärrvärmen stängdes av och servicen bibehölls.
Pengar sparades då allt arbete kunde ske dagtid, utan behov av nattarbete.


Statkraft – Trondheim, Norge

Utmaningen:
Statkraft hade inte kopplat in fjärrvärmenätet i området och en ny Kiwi-shop skulle öppna.

Lösningen:
HydroHeater anslöts och levererade värme och varmvatten tills fjärrvärmenätet var klart.
Användarna var opåverkade av bristen på fjärrvärme och servicen bibehölls.
HydroHeater är enkel att ställa på plats och arbetar diskret och ljudlöst.


Statkraft Varme – Ås, Norge

Utmaningen:
Statkraft Varme var tvungna att förvärma fjärrvärmerör som skulle skarvas och för att öka spänningen i rör innan ett dike återfylldes.
Lösningen:
HydroHeater anluts lätt och värmer 45.000 liter vatten i 800 meter fjärrvärmerör.
Snabb och enkel att ansluta, och värmer vatten till 65 grader.
HydroHeater är enkel att ställa in och arbetar diskret och ljudlöst.


Fortum – Espoo, Finland

Utmaningen:
Fortum var tvungna att stänga av delar av sitt fjärrvärmenät på grund av läckage.
Lösningen:
HydroHeater anslöts och levererade värme och varmvatten till 10 villor och ett äldreboende.
Användarna var opåverkade av att fjärrvärmen stängdes av och servicen bibehölls.
Pengar sparades då allt arbete kunde ske dagtid, utan behov av nattarbete.


Helsingin Energia – Helsingfors, Finland

Utmaningen:
Helsingin Energia var tvungna att stänga av delar av sitt fjärrvärmenät för grundläggande underhåll.
Lösningen:
HydroHeater anslöts och levererade värme och varmvatten till ett äldreboende.
Användarna var opåverkade av bristen på fjärrvärme och servicen bibehölls.
HydroHeater är enkel att ställa in och arbetar diskret och ljudlöst.


Turku Energia – Turku, Finland

Utmaningen:
Turku Energia var tvungna att stänga av delar av sitt fjärrvärmenät för grundläggande underhåll.
Lösningen:
HydroHeater anlöts och levererade värme och varmvatten till ett industriområde.
Användarna var opåverkade av bristen på fjärrvärme och servicen bibehölls.
HydroHeater är enkel att ställa in och arbetar diskret och ljudlöst.


E.ON – Täby, Sverige

Utmaningen:
E.ON var tvungna att förvärma fjärrvärmerör som skulle skarvas och för att öka spänningen i rör innan diken återfylldes.
Lösningen:
HydroHeater anluts enkelt och värmer 65.000 liter vatten i fjärrvärmerören.
Snabb och enkel att ansluta, och värmer vatten till 65 grader.
HydroHeater är enkel att ställa in och arbetar diskret och ljudlöst.


Öresunds Kraft – Helsinborg, Sverige

Utmaningen:
Öresunds Kraft var tvungna att stänga av delar av sitt fjärrvärmenät för grundläggande underhåll.
Lösningen:
HydroHeater anslöts och levererade värme och varmvatten till ett sportcenter.
Användarna var opåverkade av att fjärrvärmen stängdes av och servicen bibehölls.
Pengar sparades då allt arbete kunde ske dagtid, utan behov av nattarbete.