Referensprojekt


Herding av betong – sokkel/ringmur

 

 • Pert rør festes på armeringen med CC 30 cm
 • Kobles til HeatWork maskinen, som leverer 30°C varm væske i rørene
 • Betongen får ideell herde temperatur og kvalitet
 • Løsningen er tidsbesparende, og prosjektet kan holde nødvending fremdrift uansett utetemperatur

Herding av betong – sokkel/ringmur

 

 • HeatWork slanger legges inntil forskalingen
 • HeatWork vintermatte legges over forskalingen
 • Slangene kobles til HeatWork maskinen, som leverer ønsket temperatur i slangene
 • Betongen får ideell herde temperatur og kvalitet
 • Løsningen er tidsbesparende, og prosjektet kan holde nødvending fremdrift uansett utetemperatur

Midlertidig drift av vannbåren gulvvarme

• Uttørking av betong før legging av gulvbelegg
• Byggoppvarming

 

 • Prosjekt Omsorgsbolig, Nilsen og Haukland AS
 • Tørke ut betongen før legging av gulvbelegg/byggoppvarming
 • CliWi 100 kW i drift på 1000 m2 gulvvarmeanlegg
 • 4 mnd siden gulvet var støpt, men fortsatt er det over 85% fuktighet i betongen

Visinor Rehab AS er igang med støping av mastefundamenter


Entreprenøren holder oppdraget gående under tøffe forhold med minusgrader både over og under bakkenivå. Gevinsten er økt sesong, mindre permitteringer og økt effektivitet!

Betongrosjekter vi hjelper deg med å løse uansett temperatur er:

• Gulv-/fundamentstøp
• Rehabilitering av f.eks kai/bro o.l.
• Forvarming/tining av grunn
• Tining av tele og snø
• Oppvarming av fjell før gysing
• Rett temperatur for herding
• m.m

Ring oss på telefon 76 96 58 90 for nærmere informasjon om prosjektet