Væskebåren varme sikrer betongarbeidet på Stockholmsprosjekt

 

Gävle Grävteknik AB bruker væskebåren varme for å sikre betongarbeidet på et stort byggeprosjekt i Stockholm

Miljøvennlig, effektiv og sparte kostnader ble resultatet

STOCKHOLM: Ikano Bostad bygger funksjonelle, bærekraftige boliger i Sverige og har i flere år lett etter gode løsninger for effektiv og miljøvennlig bygging også om vinteren.

På et stort byggeprosjekt av nye leiligheter i Stockholm, i regi av byggherre Ikano Bostad, har underentreprenør Gävle Grävteknik tatt i bruk HeatWorks væskebåren varme. Dette for å sikre kvalitet og fremdrift blant annet i betongarbeidet under byggingen. Bruk av væskebåren varme var et krav fra Ikano Bostad til underleverandør og de har stor suksess med den effektive metoden.

Væskebåren varme sikrer betongarbeidet

I første omgang ble ett areal på 500 kvm klargjort. Før betongarbeidet startet ble hele området tint for snø og is. HeatWork-rør ble lagt i sløyfer for å forvarme armering og forskaling før støp. Rent praktisk fylles rørene med væske, gjennom det væskebårne systemet fra HeatWork. Dette muliggjør tilførsel av varme under herding av betongen. En egen varmekrets ble også lagt langs ytterkant, for å forvarme dekke ved påstøp av vegg.

– Bruk av væskebåren varme i byggeprosessen gir store fordeler kontra tradisjonelle metoder for kundene. Både i tid, kvalitet og besparelser på miljø og økonomi, sier Tommy Larsen salgsleder i HeatWork.

Hele byggeprosessen

– Vi har tatt systemet i bruk i flere deler av prosessen allerede og ser oss svært fornøyd. Vi kommer å bruke HeatWork videre der det trengs varme under hele byggeprosessen, også til byggvarme ved oppføring av selve bygget, sier Erik Larsson, VD i Gävle Gravteknik.

Store HMS fordeler

Han legger til at de ser store helse, miljø og sikkerhets fordeler med denne måten å jobbe på. Etter støp er gjort, kan man i tillegg tine av hele platen, som gjør jobben veldig mye enklere for våre arbeidere. Når det snør og fryser på kan arbeidet fortsette uten stans fordi varmesystemet holder prosjektet snø og isfritt.

Store besparelser er det også i form av mindre rigg, man kan støpe under åpen himmel og faktisk bruke «sommerbetong» midt på vinteren.

For ytterligere info om væskebåren varme som sikrer betongarbeidet, kontakt vår salgsleder Tommy Larsen +47 909 25 048 eller
daglig leder Reidar J. Schille +47 901 45 039.

Væskebåren varme sikrer betongarbeidet


Midt-Norge
Ronny Bjerkan
tlf 932 17 434
ronny@heatwork.com

Sør-Norge
Torstein Bergli
tlf 482 80 958
torstein@heatwork.com