Samhällsteknik

HeatWorks mobila system kan producera en effekt på upp till 103 kW som kan användas för uppvärmning. Eftersom HeatWorks teknik är baserad på vätskeburen värme, kan våra maskiner användas för att driva system som golvvärme, vägvärme, eller utvinna värme från vätska till luft via HW Aerotemper. Om oförutsedda händelser inträffar, kan HeatWorks mobila uppvärmningssystem anslutas direkt till värmeväxlare i byggnader och säkerställa oavbruten tillförsel av kranvatten och värme. HeatWork har många referenser från Norge och utlandet, där våra maskiner använts under långsiktiga och kortsiktiga perioder, för tillfällig drift av byggnader såsom hotell, vårdhem, kontor etc.
  • Värma upp verkstäder/arbetstält
  • Värma upp byggnader/garage/hallar
  • Driva vätskeburna vägvärmesystem
  • Tillfällig drift av fjärrvärmesystem