NCC – Om FrostHeater

«HeatWork gjorde det mulig for oss å tine store areal med lavt dieselforbruk. Bruken av HeatWork maskinene var et sentralt verktøy for å overholde tidsfrister med å få opp det nye REC Scancell bygget i Narvik»

Thoralf Storli
Anleggsleder
NCC