Gir vinterdrift og betong utfordringer?

 

Torsdag 20. mars i Narvik

GIR VINTERDRIFT OG BETONG UTFORDRINGER?

Betongseminar med nye muligheter

 

Foredragsholdere er:
Bergit Svenning • Prosjektleder Statnett • Linje Ofoten – Balsfjord -Hammerfest
Dagrunn Kaasen • Statens Vegvesen • Delprosjektleder bru, Hålogalandsbrua
Hans-Olov Blom • VD/Adm.dir Ramudden AB
Jens Heinoen • Business Developer HeatWork Finland Oy
Bård Arntsen • Forskningsleder Norut Narvik AS
Terje Feragen • Daglig leder Betongrenovering Rehab AS
Tommy Larsen • Leder salg og ettermarked HeatWork AS

Ta frem rallarhatten og kom i VU stemning.
Vi serverer rallarlunsj og gir noen overraskelser.
Vi håper du har anledning å sette av dagen med oss.
Velkommen

FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING:
Ta kontakt Tommy Larsen • tlf 909 25 048 • tommy@heatwork.com

betong web