Et av verdens største settefiskanlegg bygges på Senja i Troms

 

Settefiskanlegg: RP Maskin og Transport AS har ansvar for grunnarbeidene

De har nå 7 stk HeatWork maskiner i drift for å sikre fremdrift, kvalitet og økonomi under gigantutbyggingen. 

Grunnarbeidet pågår med både tining, frostsikring, forvarming av betong og ikke minst byggvarme.

Vi har en presset fremdriftsplan, som ville vært veldig vanskelig å holde uten HeatWork, sier daglig leder Ronny Pettersen i RP Maskin og Transport AS.

Salmar Nord, som er en av verdens største produsenter av oppdrettslakser, har en tydelig satsning i nord, og posisjonerer seg for vekst i oppdrettsnæringen.

Prosjektet Troms Stamfiskstasjon AS i Gjøvika på Sør-Senja, er en gigantutbygging og betegnes som en historisk satsning. Anlegget er på rundt 14 000 m2, og det etableres hele 2 mil med rør for transport av fisken.

HeatWork, og deres nye CliWi byggvarme, avgir ingen fukt, lukt, avgasser eller brent støv. Dette gir oss helt ren luft, som er viktig i et matproduksjonsanlegg. Samtidig gir det store besparelser på dieselforbruk på oppvarmingen av settefiskanleggene, avslutter Pettersen.

Maskin ronny pettesen.eps