Graveservice AS i Båtsfjord bruker HeatWork


Graveservice AS bruker HeatWork til tining og oppvarming av lasterom

Tid og kvalitet spiller en viktig rolle for å kunne tilby fersk og frossen fisk hele året.
Da er det hyggelig at HeatWork blir valgt! 

Graveservice AS i Båtsfjord har sin HeatWork maskin i bruk for tining og oppvarming av lasterom, når Havfisk flåten er i land for omlasting.

Havfisk er stolt forvalter av fisken i havet, og er Norges største trålerederi. Havfisk forvalter naturressurser på vegne av fellesskapet. Havfisk har derfor et stort ansvar for å drive sin virksomhet på en bærekraftig måte, med så lite miljøavtrykk som mulig.

 

Les mer om tining og oppvarming HER