Vinteren kommer brått – og etterspørselen av teletinere er stor!

img_6568
img_6567

F.v Hans Otto Veflen daglig leder i Veflen Entreprenør AS og Tommy Larsen salgsleder i HeatWork AS ved overlevering nye HeatWork varme- og tinemaskiner

Vinteren kom brått på mange, men for Veflen Entreprenør var det ikke spørsmål om å stoppe opp driften

Når utleiemarkedet ikke kunne levere teletiningsutstyr, ønsket Veflen å sikre seg riktig utstyr selv.

Satser for fullt i vinter med miljøvennlig varme- og teletining
– Telen sitter dypt i bakken, men med utstyr fra HeatWork har vi en trygg og forutsigbar vinter. Ikke bare har vi frister å overholde, men vi skal levere kvalitet og ivareta folk vi har i arbeid, sier daglig leder Hans Otto Veflen fra deres hovedkontor på Skarnes.

Familiebedriften har mange års historie i bransjen, og har i stor grad spesialisert seg for leveranser innen fibergrøfter, strømgrøfter, VA og fjernvarmeanlegg, spesielt på Østlandsområdet.
– Det var ikke noe alternativ før, men nå er full drift gjennom vinteren en nødvendighet i bransjen, sier Veflen.

Driver mest mulig miljøvennlig
Bedriften har fokus på å drive mest mulig miljøvennlig, og i januar ble de sertifisert som Miljøfyrtårn.

– Det er økonomi i å tenke på miljøet, derfor har vi nå satset sterk på miljøvennlig teletining og oppvarming fra HeatWork.
Vi har gjort våre erfaringer, så valget av HeatWork var enkelt. Det hele bunner ut i effekt, vekt og kvalitet, uttrykker Veflen.

Salgsleder Tommy Larsen i HeatWork kan fortelle at utleieselskapene har i perioder vanskelig for å dekke etterspørselen på tine- og varmeutstyr fra markedet. Vårt budskap er at investering i HeatWork er en god vinterforsikring. Men at også de som velger å leie skal være klar over forskjellene på utstyr som er i markedet. 100°C-maskiner og dobbel tineeffekt, det er nemlig HeatWork alene om.