PEAB: Prestisjeprosjekt sikrer fremdrift i betongarbeidet med væskebåren varme

 

 

 

Kilde / bilder: Peab Bjørn Bygg