Gävle Cisternplast AB – Om FrostHeater

«Vårt köp av HeatWork maskin har förlängt säsongen för oss samt höjt vår säkerhet vid våra arbeten på bensinstationer. Konceptet har förenklat och effektiviserat vår arbete jämfört med alternativa metoder. Tidigare hade vi låg beläggning på vintern men nu kan vi hålla full produktion».

Anders Holmsten
Gävle Cisternplast AB