Gävle Cisternplast AB – om FrostHeater

”Köpet av HeatWork-maskinen har förlängt säsongen för oss, och gett oss mer säkerhet i vårt arbete på bensinstationer. Konceptet har förenklat vårt arbete och gjort det mer effektivt än med hjälp av andra metoder. Vi brukade ta det väldigt lugnt under vintern, men nu kan vi vara i full produktion”.

Anders Holmsten
Gävle Cisternplast AB