Betongarbeid med HeatWork gir en ny standard – reduserer herdetiden med 85%

Kontrollert betongarbeid i utfordrende klima har nå funnet sin løsning med HeatWork

En ny løsning som garanterer byggherre og entreprenør dokumentert kvalitet. Metoden vil sikre fremdrift og revolusjonere herdeprosessen for byggeprosjekter, sommer og vinter.

Testet med store entreprenører

Gjennom samarbeid mellom HeatWork og store aktører som Peab, Svevia og Bilfinger Berger, samt flere vindkraftentreprenører, er metoden testet ut og tatt i bruk på ulike betongprosjekter i Sverige. Erfaringene er svært gode og tilbakemeldingene er udelt positive. Metoden blir betegnet som en suksess. Norske entreprenører har også tatt metoden i bruk til samme formål. HeatWork ser store og nye anvendelsesområder for konseptet.

Effektiv metode

HeatWork brukes som energikilde og styringsverktøy ved betongarbeid før, under og etter støping. Her viser konseptet seg å være svært effektivt til forvarming, fjerning av is og snø og varme mot forskaling.
I tillegg til nøyaktig temperatur og herdekontroll gjennom innstøpte HW-rør i betongen, sikres kvaliteten helt optimalt under herding. For alle operasjoner kan temperatur og energi styres trinnløst fra 0-100 grader, eller tilkoblet forinnstilte temperatursensorer som styrer prosessen.
Med HeatWork har du dermed full kontroll ved forvarming, støping og herding.
System og metode kan enkelt benyttes også ved behov for kjøling i betongkonstruksjoner.

Revolusjonerende i Skandinavia

Dette er nytt i Skandinavia og metoden beskrives som revolusjonerende og innovativ. Svevia og Peab har tatt system og metode i bruk ved betongarbeid til gulv på grunn og brukonstruksjoner. Også for betongfundament til vindmølleprosjekter er HeatWork tatt i bruk med meget gode resultater.
Med økt krav til dokumentert kvalitet, samt krav til fremdrift uavhengig av årstid, vil HeatWork være et viktig verktøy for entreprenører og byggherrer i fremtiden.
Disse nye bruksområder gjør HeatWork til et flerbrukskonsept og aktører både innen privat og offentlig sektor vil ha stor nytte av disse nyvinningene.

HeatWork satser innovativt

HeatWork AS er utvikler og produsent av konsepter innen varme og teletining for det europeiske markedet. Fabrikken er lokalisert i Narvik, og startet produksjonen i 2005.
Omsetningen økte fra NOK 46 millioner i 2010 til NOK 56 millioner i 2011. Veksten kommer til å fortsette i et kontrollert tempo og selskapet tar nå steget inn i nye markeder og bruksområder med sine maskiner og løsninger.

HeatWorks kunder er i hovedsak maskinentreprenører, anleggsgartnere, utleieselskaper, offentlige etater og aktører innen bygg og anlegg. HeatWork er representert i flere land.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Daglig leder i HeatWork, Reidar Schille, telefon + 47 901 45 039
eller styrets leder Almar Markussen, telefon + 47 905 21 805

Narvik, 31. januar 2012