Tekniska Verken – Om HydroHeater

“En maskin vi har ventet på!
Rask opprigging, enkel bruk og den beste service vi kan tilby våre kunder!”

Johan Sääf
Prosjektleder energi
Tekniska Verken, Lindköping