Tekniska Verken – Om HydroHeater

“En maskin vi väntat på!
Snabb installation, enkel användning, och den bästa service vi kan erbjuda våra kunder!”

Johan Sääf
Projektledare energi
Tekniska Verken, Lindköping