Frosne stikkrenner og is i grøfter

Et krevende og risikofylt arbeid som også er til hinder i trafikken.

Statens Vegvesen har i samarbeid med med Mesta, HeatWork og Høgskolen i Narvik testet og dokumentert resultatet ved bruk av HW Ice Guard Systems.

Les hele rapporten her!

statensvegvesen

Frosne stikkrenner og is i grøfter

Ice Guard Systems