Ice Guard Systems

 

Ice Guard Systems: Tiner stikkrenner på 1 minutt

Ice Guard Systems er en genial løsning for rask, enkel og sikker åpning av frosne stikkrenner og vannveier. Systemet fungerer ved at rør permanent monteres i stikkrenner og kulverter der det erfaringsmessig kan oppstå isproblemer. Bruk av Ice Guard Systems medfører store besparelser i tid og kostnader ved åpning av frosne vannveier, og vil gi bedre arbeidsforhold for de som arbeider med isproblematikk ved veier og jernbane. Løsningen er miljøvennlig, og gir effektiv utnyttelse av arbeidskraft ved at mange lokasjoner kan betjenes i løpet av samme dag.