Concrete Systems

Kontrollert herding av betong hele året med HeatWorks Concrete Systems

HW Concrete Systems er svært fleksibel og effektiv løsning for å sikre fremdrift, kvalitet og økonomi i betongprosjekter – uansett sesong!

Resultatet for våre kunder er store tids- og kostnadsbesparelser. Dette, kombinert med at man har full kontroll på kvaliteten under herdingen, gjør at flere og flere kunder velger vår betongløsning. Metoden gjør det enkelt å dokumentere at man overholder kravene som stilles.

Væskebårne teknologi til betongarbeid
HeatWorks allsidige væskebåren teknologi gir deg mulighet til å tilføre og distribuere energi i form av varme akkurat der behovet er. Forskning i samarbeid med Statnett, Sinteff (Norut) og HeatWork har gitt solide resultater. Bruk av HeatWork og væskebåren varme i støpeprosessen gjør at man kan støpe betong og sikre kvalitet uavhengig av utetemperatur, med store kostnadsbesparelser.

Eksempel på bruksområder ved betongarbeid:

 • Kontrollert herding av betong
 • Forvarming av forskaling og konstruksjonsdeler
 • Støpefyring
 • Snø- og issmelting av grunn, forskaling og armering
 • Påstøp på etasjeskillere, sokkel/ringmur
 • Oppvarming av fjell- og berggrunn ved forankringsarbeid
 • Kjøling/fordeling av varme i større konstruksjoner (bru, mastefundament etc)

herding av betong

Slanger utenpå forskaling:

 • Slangene legges utenpå forskaling før støpning
 • Trinnløs regulering av væsketemperatur
 • HeatWork gir deg full kontroll på herdeprosessen

Rør i Betong:

 • Golv på grunn eller i vegg. Rør i betongfundament
 • HW-rørene festes på armeringen og støpes inn i betongfundament, gulv etc
 • Slangeavstand avhengig av utetemparatur
 • Trinnløs regulering av væsketemperatur

Slanger på gulv/dekke etter støp:

 • Diffusjonssperre/plast legges på gulv eller dekke etter støpning
 • Slanger legges på
 • Dekkes med HW Winter-Insulation
 • Trinnløs regulering av væsketemparatur

HW Concrete Systems består av flere komponenter for å dekke ulike bruksområder

PERT rør (PolyEthyleneRaisedTemperature) for innstøpning i betongkonstruksjoner. Når PERT rørene kobles til en HeatWork maskin kan man sette ønsket temperatur på den sirkulerende væsken. Termostatstyringen i systemet vil sørge for at man får optimal og jevn herdetemperatur i betongkonstruksjonen samtidig som drivstoffkostnadene minimeres. Muligheten til å tilføre varme i betongkonstruksjonen gjør at man sikrer kvalitet og fremdrift ved vinterstøp.

De innstøpte rørene kan dessuten utnyttes til snø- og issmelting av konstruksjonen i etterkant. Som en del av HeatWork Concrete Systems tilbys også solide fordelingsskap med hurtigkobling for dette formålet.

Fordelingssentral kan enkelt trekke tilførselsslanger fra maskinene inn i bygget og koble til flere uavhengige gulvvarmesløyfer. Kretsene i fordelingssentralene har individuell struping av væskestrøm og måling av returtemperatur. Dette gjør at man uten problemer kan tilpasse seg gulvvarmesløyfer av ulik lengde.

For å sikre at det ikke skal kunne komme for høy temperatur inn i betongkonstruksjoner, har vi også utviklet en sikkerhetsløsning som kutter væsketilførselen dersom temperaturen mot formodning skulle bli for høy.

HeatWork leverer komplett løsning og materiell for kontrollert herding av betong!

Væskebåren varme sikrer betongarbeidet

Bli oppringt av oss

Ved å trykke “ring meg”, samtykker du til at HeatWork lagrer dine persondata for å kunne kommunisere med deg.
=