PetroHeater

 

PetroHeater er spesialutviklet for oppvarming i petroindustrien

PetroHeater er utstyrt med komponenter og løsninger som gjør at maskinen kan operere på olje- og gassinstallasjoner innenfor de sikkerhetskrav som stilles.

Teknologien har allerede blitt tatt i bruk av oljeselskaper, raffinerier og ISO-leverandører i inn- og utland i forbindelse med overflatebehandling i brann- og eksplosjonsfarlige omgivelser.
Ved hjelp av væskebåren teknologi kan vi transportere opp til 103kW energi fram til f.eks et arbeidstelt med aerotempere for oppvarming og tørking av luften inne i teltet.
Større konstruksjoner kan også effektivt forvarmes ved hjelp av kontaktvarme fra slangene med sirkulerende væske på inntil 100°C.

Maskinene har også vist seg å være svært nyttige for snø/is smelting og frostsikring av prosessanlegg.

Fordeler

For oljeselskapene betyr dette at man kan få kontinuitet i overflatearbeidet uten at det går på bekostning av kvalitet.

Man unngår logistikk- og innkvarteringsproblemer ved at en mindre arbeidsstyrke kan arbeide året rundt framfor et storinnrykk i sommerhalvåret.

Ved å forlenge sesongen for overflatearbeid blir det også enklere for ISO-leverandørene å holde tidsplanene, samt unngå at nøkkelpersonell forsvinner over i andre prosjekter.

Heatwork er godkjent av Achilles JQS