PetroHeater

 

PetroHeater er spesialutviklet for oppvarming i petroindustrien

PetroHeater er utstyrt med komponenter og løsninger som gjør at maskinen kan operere på olje- og gassinstallasjoner innenfor de sikkerhetskrav som stilles.

Vedlikehold- og modifikasjonsarbeid
Teknologien har allerede blitt tatt i bruk av oljeselskaper, raffinerier og ISO-leverandører ifm overflatebehandling i brann- og eksplosjonsfarlige omgivelser. Ved hjelp av væskebåren teknologi kan HW PetroHeater transportere opp til 103kW energi fram til f.eks et arbeidstelt med CliWi for oppvarming og tørking av luften inne i teltet.

Større konstruksjoner kan også effektivt forvarmes ved hjelp av kontaktvarme fra slangene med sirkulerende væske på inntil 100°C. Maskinene har også vist seg å være svært nyttige for snø/is smelting og frostsikring av prosessanlegg.

Fordeler
For oljeselskapene betyr dette at man kan få kontinuitet i overflatearbeidet uten at det går på bekostning av kvalitet.
Man unngår logistikk- og innkvarteringsproblemer ved at en mindre arbeidsstyrke kan arbeide året rundt framfor et storinnrykk i sommerhalvåret.

Ved å forlenge sesongen for overflatearbeid blir det også enklere for ISO-leverandørene å holde tidsplanene, samt unngå at nøkkelpersonell forsvinner over i andre prosjekter.

 

Eksempel på bruksområder

 • Overflatebehandling hele året ved hjelp av CliWi eller kontaktvarme
 • Tining av ventiler og rørkonstruksjoner
 •  Oppvarming av tankanlegg
 • Betongarbeid i arktiske strøk
 • Teletining for supersugere og minigravere
 • Teletining ved fjerning av forurensede masser
 • Tining og frostsikring av komponenter i prosessanlegg
 • Herding/frostsikring ved vinterstøp
 • Frostsikring av dokk
 • Varmt forbruksvann
 • Oppvarming av rom
Heatwork er godkjent av Achilles JQS