CliWi – væske og varme

 

CliWi væske og varme. Høy kapasitet, fleksibilitet og brukervennlighet

.. dette er ting som gjør CliWi exchanger 100 kW til et klart førstevalg for alle som har behov for varmt vann!

CliWi 100 kW veksler er enkel å betjene, samtidig som den er plasseringsvennlig. Med fokus på mobilitet og ytelse er veksleren et ypperlig redskap til mange formål

Maskinen kobles raskt opp mot f.eks undersentraler eller varmevekslere i bygg, uten at sluttbrukere opplever avbrudd eller forringelse i leveranse av tappevann eller oppvarming.

side og forfra 100 kW

Basisegenskaper CliWi 100 kW:

 • 100 kW
 • 75 kg
 • L:700 B:660 H:1150
 • Sekundærsiden er bygget av rustfrie materialer
 • 100 % selvdrenerende, også pumpehus
 • Tåler å bli lagrer i frost
 • Ekspansjonskar 18 liter
 • Plateveksler
 • Instrumenter for tur og returtemperatur
 • Viser systemtrykk på sekundærside
 • Magna 1 Grundfos pumpe

Noen av bruksområdene ved tilkobling av CliWi 100 kW til HW maskin

 • Midlertidig drift av vannbåren gulvvarme for uttørking av betong før legging av gulv
 • Midlertidig drift av vannbåren gulvvarme som byggvarme
 • Varmt forbruksvann
 • Midlertidig drift av sentralvarmeanlegg
 • Bygg under oppføring
 • Rehabilitering
 • Desinfisering
 • Beredskap
 • Varmt vann til midlertidig dusjanlegg
 • Varmt vann for bruksområder innen prosessindustri, fiskeri, landbruk og lignende næringer