CliWi – væske og varme

 

CliWi væske og varme. Høy kapasitet, fleksibilitet og brukervennlighet

CliWi 100 kW veksler er enkel å betjene, samtidig som den er plasseringsvennlig. Med fokus på mobilitet og ytelse er veksleren et ypperlig redskap til mange formål.

Maskinen kobles raskt opp mot f.eks undersentraler eller varmevekslere i bygg, uten at sluttbrukere opplever avbrudd eller forringelse i leveranse av tappevann eller oppvarming. Ideell for midlertidig drift av vannbåren gulvvarme for uttørking av betong før legging av gulv og som byggvarme.

Basisegenskaper CliWi 100 kW:

 • 100 kW
 • 75 kg
 • L:700 B:660 H:1150
 • Sekundærsiden er bygget av rustfrie materialer
 • 100 % selvdrenerende, også pumpehus
 • Tåler å bli lagrer i frost
 • Ekspansjonskar 18 liter
 • Plateveksler
 • Instrumenter for tur og returtemperatur
 • Viser systemtrykk på sekundærside
 • Magna 1 Grundfos pumpe

Noen av bruksområdene ved tilkobling av CliWi 100 kW til HW maskin

 • Midlertidig drift av vannbåren gulvvarme for uttørking av betong før legging av gulv
 • Midlertidig drift av vannbåren gulvvarme som byggvarme
 • Varmt forbruksvann
 • Midlertidig drift av sentralvarmeanlegg
 • Bygg under oppføring
 • Rehabilitering
 • Desinfisering
 • Beredskap
 • Varmt vann til midlertidig dusjanlegg
 • Varmt vann for bruksområder innen prosessindustri, fiskeri, landbruk og lignende næringer