Teletiner

 

Teletiner fra HeatWork til teletining og frostsikring

Helårlig anvendelse – stort potensiale
På vinteren er det tining av tele og snø som er det viktigste området, men HeatWork brukes også mye til oppvarming, tørking og kontrollert herding av betong. Dette er en maskin med stort potensiale. I sommersesongen er det også uante muligheter mht oppvarming av vann, som varmeveksler på byggeplasser, arrangement/event eller andre temporære oppdrag. Perfekt ved tørking eller oppvarming av bygg/haller.

  • Med våre tilleggsprodukter har du store muligheter for å bruke HeatWork hele året!
  • Nyhet! CliWi for blant annet byggvarme, og midlertidig drift av vannbåren gulvvarme.

Eksempler på bruksområder

  • Tining av tele, is og snø
  • Kontrollert tilførsel av varme for herding av betong
  • Oppvarming av bygg/garasje/verksted
  • Forvarming av betong før legging av membran
  • Punkttining fundamenter, skilt, kummer etc
  • Frostsikring av materiale/byggegrunn
  • Forvarming i forbindelse med vinterstøp
  • Tining av tak før taktekking

Vi har teletiner-utstyret, dine dyktige fagfolk gjør jobben!
Hva er dine behov, ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud:


Midt-Norge
Ronny Bjerkan
tlf 932 17 434
ronny@heatwork.com

Sør-Norge
Torstein Bergli
tlf 482 80 958
torstein@heatwork.com

Sør-Norge
Leif Inge Bjørnøy
tlf 468 45 215
leif.inge@heatwork.com

Nord-Norge
Leif-Oskar Strandli
tlf 916 97 020
leif.oskar@heatwork.com

Kontakt oss her for et uforpliktende tilbud