Tjältinare

 

Tjältinare från HeatWork till tjältining och frostskydd

Heltidsanvändning – stor potential
På vintern är det upptining av tele och snö som är det viktigaste området, men HeatWork används också mycket för uppvärmning, torkning och kontrollerad härdning av betong. Det här är en maskin med stor potential. Under sommarsäsongen finns det också ovanliga möjligheter att värma vatten, som värmeväxlare på byggarbetsplatser, evenemang / evenemang eller andra tillfälliga uppdrag. Perfekt för torkning eller uppvärmning av byggnader/hallar.

  • Med våra ytterligare produkter har du stora möjligheter att använda HeatWork hela året!
  • Ny! CliWi för bland annat uppvärmning och tillfällig drift av vattenburna golvvärme.

Exempel på användningsområden

  • Tining av is och snö
  • Kontrollerad tillförsel av värme genom härdning av betong
  • Uppvärmning av byggnad / garage / verkstad
  • Förvärmning av betong innan man lägger membranet
  • Frostskydd av material / byggarbetsplats
  • Förvärmning i samband med vintergjutning
  • Upptining av tak innan takläggning

Vi har tjältinare för ditt arbete!
Vad är dina behov, kontakta oss för ett erbjudande:


Salgsleder
Tommy Larsen
tlf +47 909 25 048
tommy@heatwork.com