HydroHeater

HydroHeater: Varmt vann på hjul

HeatWork HydroHeater er utviklet i samarbeid med ledende fjernvarmeselskaper og retter seg mot alle som har behov for hurtig oppvarming av større mengder vann. HydroHeater er plasseringsvennlig og fraktes med personbiler fram til stedet den skal brukes. Det er ikke behov for noen eksterne tilleggskomponenter i forbindelse med bruk. Enkel betjening og innovative løsninger sikrer at maskinen raskt kobles opp mot f.eks undersentraler eller varmevekslere i bygg, uten at sluttbrukere opplever avbrudd eller forringelse i leveranse av tappevann eller oppvarming.

Frostsikker ved vinterdrift

Maskinen er konstruert for sommer- og vinterbruk. Vannsiden frostsikres enkelt ved selvdrenering etter bruk.
Maskinen kan levere opp til 6000 liter varmt vann i timen med en regulerbar temperatur fra 0-100°C

Teletining og oppvarming

HydroHeater kan også brukes til teletining og oppvarming ved å tilkoble ekstra trommel med tineslanger. Ved hjelp av to slangekretser sikrer man stor fleksibilitet og like god ytelse som HeatWorks øvrige teletiner. Maskinen har stor kapasitet for tining av tele over større områder, kablegrøfter, gruber og gulv. Oppvarming av bygg, haller etc. uten vannbårne sentralvarmesystemer, gjøres enkelt ved tilkobling av HeatWork Aerotemper.

Kapasitet, fleksibilitet og brukervennlighet gjør HydroHeater svært nyttig til en rekke formål med behov for varmtvann.

 

Eksempler på bruksområder:

  • For midlertidig levering av energi til bygg der tilførselen av fjernvarme må stenges av ved driftsstopp eller vedlikehold
  • Varmeforlegning av fjernvarmerør
  • Gulvvarme – midlertidig oppvarming
  • Drift av radiatorer og varmevifter
  • Produksjon av vamt vann til konsum eller forbruk