HW 6000e

 

100% elektrisk og utslippsfri maskin

HW 6000e er en 100% elektrisk og utslippsfri maskin.

Maskinen har stor kapasitet alle typer oppdrag der det er behov for varme.

Den er bygd opp med 3 kretser, der hver krets gir 36 kW effekt, som kan kobles inn etter behov. Dette gjør at man enkelt kan drifte maskinen også på prosjekter med begrenset tilgang til strøm. Med alle kretsene tilkoblet vil den ha en varmeeffekt på hele 108kW.

Den leverer opptil 100°C væskebåren varme og har en pumpekapasitet på 6 000 liter/time, og er den eneste elektriske maskinen på markedet med over 100 kW effekt. Så dette er en elektrisk kraftpakke for de utslippsfrie bygge- og anleggsprosjektene.

Er bygget på et lukket væskebårent system, med 630 m ferdigfylte slanger fordelt på 3 fleksible slangekretser.

Nyheten HW6000e er i tillegg fleksibelt utstyrt med digital styring, som gjør at man enkelt kan regulere og justere maskinen fra alle digitale flater.

Mer om teknisk data her


Tining og frostsikring
• Vann- og avløpsanlegg
• Kabelgrøfter
• Gruber, sokler og gulvarealer
• Tak og dekker
• Fjerning av is og snø
• Belegningsarealer
• Sandmasser, settesand
• Omfyllingsmasser
• Rørgater
Oppvarming/uttørking:
• Bygg under oppføring/rehabilitering
• Lager og brukshaller
• Skadesanering
• Fuktskader – avfukting bygg
• Arbeidstelt
Herding av betong/forvarming
• Grunnareal før støping
• Tilførsel av varme ved herding av betong
• Forskaling og betongarbeid
• Hulldekkelementer
• Fjell- og berggrunn ved forankringsarbeid

Bli oppringt av oss

Ved å trykke “ring meg”, samtykker du til at HeatWork lagrer dine persondata for å kunne kommunisere med deg.
=