HW 6000e

Nyhet

100 % elektrisk och utsläppsfri maskin

HW 6000e är en 100 % elektrisk och utsläppsfri maskin.

Maskinen har stor kapacitet för alla typer av användningsområden där värme behövs.

Den är uppbyggd av 3 kretsar, där varje krets ger 36 kW effekt, som kan kopplas in efter behov. Det gör att du enkelt kan använda maskinen också vid projekt med begränsad tillgång till el. Med alla kretsar anslutna behöver den en värmeeffekt på hela 108kW.

Den levererar upp till 100 °C vätskeburen värme och har en pumpkapacitet på 6 000 liter per timme, och är den enda elektriska maskinen på marknaden med över 100 kW effekt. Därför är detta ett elektriskt kraftpaket för utsläppsfria bygg- och anläggningsprojekt. Temperaturen kan regleras mellan 0-100 grader.

Det är kopplat till ett slutet vätskeburet system, med 630 meter färdigfyllda slangar fördelade på 3 flexibla slangkretsar.

Den nya HW6000e är också flexibelt utrustad med digital styrning vilket gör att du enkelt kan reglera och justera maskinen från alla digitala ytor.

Mer om tekniska data här


Upptining och frostskydd:
• Vatten- och avloppsanläggningar
• Kabeldiken
• Schakt, socklar och golvytor
• Tak och beläggningar
• Röjning av is och snö
• Beläggningsytor
• Sandmassor, fogsand
• Utfyllnadsmassor
• Rörgator
Uppvärmning/uttorkning:
• Bygg under uppföring/renovering
• Lager- och brukshallar
• Fuktskador
• Arbetstält
Härdning av betong/förvärmning
• Markområden innan gjutning
• Tillförsel av värme genom härdning av betong
• Förskalningar och betongarbeten
• Håldäckselement
• Berg och berggrund vid förankringsarbeten

Fyll i uppgifterna så kontaktar vi dig

När du fyller I godkänner du att HeatWork spara dina uppgifter.
=