Teknisk information

FrostHeater HW 3600 och HW 1800

Tekniske SpesifikasjonerHW 3600HW 1800
Vikt1860 kg1680 kg
Pumpkapacitet, max3000 l/timme2100 l/timme
Antal pumpar1 x 39001 x 2100
Systemtryck normal drift2-6 bar2-6 bar
Maximal värmeeffekt103 KW70 kW
Typ av brännare1-trinns1-trinns
Eldningsteknisk verkningsgrad94% 94%
Vätsketemperatur0-100°C0-100°C
BränsleförbrukningGenomsnittlig förbrukning 3,5 liter/h vid tining av 200 m2.
Max 9,0 liter/h vid konstant brännardrift
Genomsnittlig förbrukning 3,5 liter/h vid tining av 200 m2.
Max 7,0 liter/h vid konstant brännardrift
DieselVinterdiesel, arktisk klass 2 / Biodiesel BFO2GVinterdiesel, arktisk klass 2 / Biodiesel BFO2G
Arbetsintervall (vägledande m/full tank)ca 90 timmar (baserat på genomsnittlig förbrukning)ca 90 timmar (baserat på genomsnittlig förbrukning)
Kapacitet dieseltank320 liter320 liter
HTF-vätskaHeatWork HTF-vätskaHeatWork HTF-vätska
HTF-tank tankvolymca 50 literca 50 liter
Vätskevolym värmeslangar0,2 liter/meter0,25 liter/meter
Industriell HW-Slange HW-SlangeArmerad värmeslang. Max tryck 30 bar.Armerad värmeslang. Max tryck 30 bar.
Längd värmeslangar totalt630 m630 m
Längd enkelslangar per krets210 m315 m
Antal slangkretsar31
Elektrisk anslutning/energiförbrukning230V/2600W230V/1000W
Anslutning till extern dieseltankInkluderadInkluderad
Servicedörrar4 dörrar för lättare serviceåtkomst4 dörrar för lättare serviceåtkomst
Tilläggsutrustning för montering:
• GSM-kontrollövervakningVarnar via SMS vid oregelbundenheterVarnar via SMS vid oregelbundenheter
• GPS Track UnitGPS position och driftshistoria (prenumeration)GPS position och driftshistoria (prenumeration)
• Aggregat, ljudisoleratCummins 4,8 kW, vätskekyld 2 cylindermotorCummins 4,8 kW, vätskekyld 2 cylindermotor
• Autostart aggregatAggregate startar automatiskt vid strömavbrottAggregate startar automatiskt vid strömavbrott
• Extra strömuttag16A uttag på strömaggregat16A uttag på strömaggregat
• CliWi LED ljusmastLED strålkastare. Praktisk/robust strålkastare, fästas på maskinLED strålkastare. Praktisk/robust strålkastare, fästas på maskin

Fråga din säljare om container