Concrete Systems

Betongarbete året runt med HeatWorks Concrete Systems

HW betongsystem är det mest flexibla och effektiva systemet på marknaden, som säkerställer att dina betonggjutningsprojekt kan fortsätta utan avbrott, så att du kan leverera hög kvalitet till låg kostnad – oavsett årstid!

Resultatet för våra kunder är stor tid och kostnadsbesparingar. Detta kombinerat med fullständig kontroll av kvaliteten vid härdning gör att allt fler kunder väljer vår konkreta lösning. Metoden gör det enkelt att dokumentera överensstämmelse med kraven.

Forskning i samarbete med Statnett, Norut och HeatWork har resulterat i anmärkningsvärda resultat. Användningen av HeatWork och vätskeburen värme i gjutningsprocessen möjliggör gjutning av betong och säkerställande av kvalitet oavsett utetemperatur.

«Det visar den extrema kontrollen som är möjlig med det vätskeburen systemet»
Winter Construction of tower foundations in concrete, Coldtech/Norut/Statnett


Exempel på användningsområden betongarbete:

 • Uppvärmning av berg och berggrund vid förankringsarbete
 • Smälta snö och is i grundplattformer, formsättning och armering
 • Förvärma formsättning och konstruktionskomponenter
 • Kontrollerad härdning av betong
 • Nedkylning/fördelande av värme i större konstruktioner

Slangar ovanpå förskalning:

 • Slangarna läggs ovanpå förskalningen innan gjutning
 • Steglös reglering av vätsketemperatur
 • HeatWork ger dig full kontroll över härdningsprocessen

Rör i Betong:

 • Golv på mark eller i vägg. Rör i betongfundament.
 • HW-rören fästs mot armeringen och gjuts in i betongfundament, golv etc
 • Slangavstånd beror på temperaturen utomhus
 • Steglös reglering av vätsketemperatur

Slangar på golv/däck efter gjutning:

 • Ångspärr/plast placeras på golv eller däck efter gjutning
 • Slangar läggs på
 • Allt täcks med HW Winter-Insulation
 • Steglös reglering av vätsketemperatur

Det finns flera komponenter i HW Betongsystem, vilket innebär att det är lämpligt för flera olika användningsområden

PERT rör (PolyEthylene Raised Temperature) rör som kan gjutas in i betongkonstruktioner. När PERT-rör ansluts till en HeatWork-maskin, kan du ställa in önskad temperatur på den cirkulerande vätskan. Systemets termostat säkerställer en optimal och jämn härdningstemperatur i betongkonstruktionen, och håller ner bränslekostnaderna till ett minimum. Möjligheten att få värme in i en betongkonstruktion innbär att du kan garantera kvalitet och hålla tidsplanen vid gjutning av betong på vintern.

De ingjutna rören kan även användas för att smälta snö och is från konstruktionen efteråt. HeatWork Betongsystem finns även med ett kraftigt distributionsskåp med snabbfästen för detta ändamål.

Distributionscentraler gör det lätt att dra matarslangar från maskinen in i byggnaden, sedan ansluta dem till flera oberoende golvvärmekretsar. Kretsarna i distributionscentralerna har individuella ventiler för att styra vätskeflöden och mäta returtemperaturer. Detta gör systemet lätt att justera för golvvärmekretsar av varierande längd.

För att säkerställa att temperaturen inte kan överstiga en viss nivå i betongkonstruktionen, har vi även utvecklat ett säkerhetssystem som stänger av vätsketillförseln om den begärda temeperaturen blir för hög.

HeatWork levererar kompletta lösningar och material!

För mer information om betongarbete kontakta oss

Fyll i uppgifterna så kontaktar vi dig

När du fyller I godkänner du att HeatWork spara dina uppgifter.
=