CliWi 400kW – undercentral

Ny CliWi 400kW undercentral för användning av fjärrvärme i byggfasen

En mobil undercentral i en solid konstruktion. Levereras med hjul för enkel förflyttning eller i container. Primärsidan ansluts med fläns. Sekundärsidan har satts upp med enkla plug and play på alla anslutningar, och med möjlighet för anpassning.

Unik sekundärsida:
• Stor pumpkapacitet
• Frekvensstyrd pump, med justerbart utgående flöde och differenstryck

• Glykolbaserad sekundärsida – frostskydd och korrosionsdämpning
• Vår unika pump möjliggör användning av slangar med låg dimension

• Färdigfyllda slangar
• Droppfria snabbkopplingar
• Plug & play på alla slangar och anslutning till CliWi-system
• Enkel uppriggning och enkel anslutning av extrautrustning enligt behov

• Fjärrstyrnings- och fjärravläsningsmöjligheter för flera parametrar
• Alarm för lågt och högt tryck
• Justera konstant temperatur för utgående och inkommande flöde

En undercentral för tillfällig användning av värme i byggprojekt
Tjältining
Snösmältning & frostskydd
Betonghärdning & uppvärmning vid gjutning
Byggvärme/-tork
Golvvärmedrift