PetroHeater

 

PetroHeater: Speciellt framtagen för uppvärmning inom oljeindustrin

HW PetroHeater är utrustad med komponenter och system som innebär att maskinen kan arbeta på olje- och gasanläggningar in enlighet med de säkerhetsåtgärder som krävs där.

Tekniken har redan använts av oljebolag och ISO-leverantörer i Norge och utomlands, för ytbehanlingar i miljöer där brand- eller explosionsrisk föreligger. Vår vätskeburen teknologi innebär att vi kan transportera upp till 103 kW energi till områden såsom arbetstält, och med hjälp av värma och torka luften inne i tälten.
Större konstruktioner kan också effektivt värmas upp med hjälp av kontaktvärme från de slangar som innehåller cirkulerande vätska på temperaturer upp till 100°C.

Maskinerna har också visat sig vara mycket användbara för frostskydd och för att smälta bort snö och is från processanläggningar.

Fördelar
För oljebolag innebär detta kontinuitet vid ytbehandlingar utan att behöva kompromissa med kvaliteten.
Problem med logistik och boende undviks eftersom en mindre arbetsstyrka kan arbeta året runt, snarare än stora arbetslag över sommaren som överbelastar anläggningar.
Genom att förlänga säsongen för ytarbeten, blir det även enklare för ISO-leverantörer att hålla tidsscheman.

Exempel på användningar

  • Overflatebehandling hele året ved hjelp av CliWi eller kontaktvarme
  • Värma upp tankanläggningar
  • Betongarbeten i arktiska regioner
  • Tina upp och frostskydda komponenter i processanläggningar
  • Härdning/frostskydd för betonggjutning vintertid
  • Frostskydd i docka
  • Varmvatten för konsumtion
  • Värma upp rum

HeatWork är godkänt av Achilles JQS