Ice Guard Systems

 

Ice Guard Systems: Tinar upp kulvertar och vägtrummor på minuten

HW Ice Guard Systems från HeatWork är en patenterad lösning för snabb, lätt och säkert tinar frusna vattenkanaler och vattenvägar. Lösningen används av Vägverket och Bane NOR.

Systemet fungerar med hjälp av permanent monterade rör i kulvertar och avlopp där isproblem kan uppstå.

Frusna vattenvägar och is i diken
Att använda isvaktsystem för att tina upp frusna vattenvägar resulterar i avsevärda besparingar vad gäller tid och pengar, och förbättrar arbetsvillkoren för de människor som måste hantera isproblem på vägar och järnvägar.

Metoden är miljövänlig och effektiviserar användningen av arbetskraft då flera platser kan servas samma dag.

Exempel på användningsområden

  • Upptining och öppnande av vägtrummor och kulvertar på järnvägar och vägar
  • Hålla älvled/diken öppna
  • Punktvis upptining av fundament/brunnar/skyltar osv.

Om du har frågor om Ice Guard Systems, vänligen kontakta oss för en trevlig chatt: