Statkraft Varme benytter HydroHeater for midlertidig drift av fjernvarme

 

Statkraft Varme benytter her sin HydroHeater som en midlertidig fjernvarmeenhet inntil de får koblet til et permanent fjernvarmenett

Maskinen gir varme til 2 stk leilighetsbygg med totalt 16 leiligheter.

Den perfekte beredskapsløsningen for midlertidig drift. Inntil 6000 liter varmt vann i timen. Rigges på 20 minutter og kobles til eksisterende anlegg.

Les mer om HeatWork HydroHeater her.