Teknologieventyret i Narvik fortsetter hos HeatWork

 

– de første CliWi- produktene er på markedet

De første CliWi-produktene er klare, og har allerede gått rykende fersk ut av fabrikken i Narvik.
Første serie, på varme- og vekslersystemet, består av CliWi exchanger og CliWi air system.

Ingen lignende vekslerteknologi finnes på markedet i dag, og HeatWork er de første som klarer å kombinere varme og luft med et temperaturløft på opptil 90 °C, med denne teknologien.

Oppvarming og uttørking
HeatWork merker stor interesse for CliWi i bygg- og anleggsbransjen, spesielt innen oppvarming og uttørking. Spesialområder rundt skadesanering, tørking, og varmebehandling av skadedyr vekker også stor oppmerksomhet for CliWi.
HeatWork har allerede rukket å gjennomføre spennende prosjekt på byggoppvarming, men også et svært interessant case innen varmebehandling av veggdyr.

Suksessprosjekt med CliWi ble gjennomført
Et 3000 m2 stort kasernebygg, over 2 plan, med over 80 rom var infisert av veggdyr og ble varmebehandlet ved hjelp av CliWi. Ekstreme grenseverdier på temperatur ble nådd på svært kort tid.
Tilbakemelding fra kunden er at produktene er like effektiv som de er lett å håndtere. Produktene oppnår svært høye temperaturer, uten å være til fare for omgivelsene. I tillegg ble jobben ferdigstilt på halvert tid.

Sterkt fokus på miljø
Miljøaspektet disse produktene representerer er også i en klasse for seg. HeatWorks selvgående og mobile maskiner leverer 100 °C væskebåren varme, med en effektivitetsgrad på 95%. CliWi oppfyller strenge krav til innemiljø og gir en energieffektiv oppvarming uten å tilføre fukt, lukt eller avgasser. CliWi kan også veksle energi fra flere andre energikilder, blant annet innen fjernvarme, med stor miljøgevinst.

Presseomtale:

VVS Aktuelt
Conpot
Offshore
Byggfakta
Anlegg og Transport