Kvitebjørn Varme AS valgte miljøløsning

Kvitebjørn varme

På 5 minutter ble HydroHeater enkelt koblet til fjernvarmerørene. 800 meter rør med 40 meters stigning

Kvitebjørn Varme AS har et klart mål om å tilby en moderne, miljøvennlig og bærekraftig fjernvarme til Tromsøs innbyggere.

I september ble HeatWorks HydroHeater maskin overlevert til Kvitebjørn Varme AS, og satt direkte i arbeid til forvarming av 800 meters fjernvarmerør.
Etter bare 5 minutter var maskinen ferdig rigget og koblet til rørsystemet. 28000 liter vann ble varmet fra 8 grader til 65 grader på 20 timer.
HydroHeater brukes kontinuerlig ettersom det totalt skal det investeres en halv milliard kroner.  Inkludert en utvidelse av rørsystemet til store deler av Tromsø by.

Gratulerer

«Dette er et mobilt, driftssikkert og effektivt produkt, som hjelper oss i vårt arbeid med blant annet å ferdigstille rørsystem, som skal forsyne Tromsø med fjernvarme» sier prosjektleder Gunnbjørn Berndsen i Kvitebjørn Varme AS.

«Med HydroHeater i porteføljen vil Kvitebjørn Varme AS også ha en beredskapsmaskin der de vil være rustet for bruk også ved vedlikehold eller brudd i fjernvarmenett» sier salgsleder Tommy Larsen i HeatWork

Kvitebjørn Varme AS ble etablert i 1989, og produserer og leverer varme til oppvarming og tappevann. Selskapet er leverandør til blant annet Universitetssykehuset Nord-Norge, Tinghuset, Universitet i Tromsø, idrettshallene i Tromsø og boligområder som Strandkanten.

HeatWork AS har i mer enn 10 år utviklet, produsert og solgt markedets mest miljøvennlige og lønnsomme tine- og oppvarmingsalternativ for fjernvarme, betongarbeid oppvarming av bygg, skadesanering og tining av tele med mer.


HydroHeater er en mobil enhet for hurtig oppvarming av større mengder vann.
Maskinen er svært brukervennlig og kan raskt kobles opp mot f.eks undersentraler, varmevekslere i bygg, varmelegging av fjernvarmerør, gulvarme. I tillegg kan maskinen benyttes som teletiner, med ekstra trommel.

Les mer om dine muligheter med HydroHeater