Suverent til vann- og avløpsjobber


Suverent til VA-jobber

Drift og renovering av vann- og avløpsnettet i kommunene kan være utfordrende vinterstid.
Da Elvenes Maskin fikk oppdraget av Narvik VAR, valgte de å bruke HW3600 på tining før graving og bytting av nye vann- og avløpsrør i Narvik.
Med raskere tining, lavt energiforbruk og bruk av væskebåren varme fikk man markedets mest miljøvennlige tine- og oppvarmingsalternativ. I tillegg er det gunstig vinterstid da telen holder grøftekanter stabile.

TIPS:

  • Nå har du mulighet å regne på og utføre VA jobber vinterstid
  • Unngå stans i arbeidet, hold dine ansatte og maskiner i arbeid hele året
  • Graving i gater vinterstid er suverent da det er mindre trafikk og turister som blir forstyrret

HeatWork tiner dobbelt så raskt:

  • 100°C
  • 103 kW
  • 94% virkningsgrad
  • Selvgående og mobil
  • Væskebåren varme = 100% miljøvennlig

Kontakt oss her for et uforpliktende tilbud